BYTOVÁ VÝSTAVBA 22 - střední zátěž Antistatická úprava