PŘÍPRAVA PODKLADU

Dobrá příprava je nezbytná pro bezproblémovou instalaci a je důležitá pro vynikající vzhled podlahy a přilnavost lamel. Konečný vzhled vinylové podlahy Design Floors bude tak dobrý, jako kvalita podkladu, na který je instalovaná. Jakékoliv nepravidelnosti podkladu se projeví  na dokončené podlaze a musí být opraveny ještě před instalací.

Podklad musí být tvrdý, hladký, čistý, suchý, bez závad a vhodný k danému účelu. V případě potřeby seškrabte a odstraňte stará lepidla
a odstraňte podlahovou vyrovnávací vrstvu. Zkontrolujte, zda je podklad rovný a bez chemických látek a maziv.

Vhodná podlahová vyrovnávací vrstva musí být použita tak, aby se zajistilo, že se na povrchu dokončené podlahy nezobrazí žádné nepravidelnosti. Nicméně, výběr vhodných materiálů, včetně vyhlazovací a stěrkovací hmoty a jakýchkoliv doplňkových produktů závisí na konečném použití dokončené podlahy a musí být odsouhlasen dodavatelem materiálů pro přípravu a dodavatelem podlahy.

Veškeré materiály použité k přípravě podlahy musí být použity v souladu s doporučenými a pokyny výrobce. V každém případě musí být podklad dostatečně suchý.

 

AKLIMATIZACE

Podlahy Design Floors  se musí aklimatizovat v místě instalace minimálně 24 hodin před instalací nebo tak dlouho dokud produkt nedosáhne okolní teploty. Opět platí, že se jedná o minimální teplotu 18°C a maximální teplotu 27°C.

 
DOPORUČENÁ LEPIDLA

Podlahy Design Floors se doporučuje instalovat s použitím bezrozpouštědlových  lepidel,  buďto „instalace do zavadlého  lože“ nebo lepidel pro použití při vysokých teplotách „ instalace do mokrého lože“. Design Floors poskytuje lepidla Xtrafloor, vhodná pro účinnou instalaci. Pokud použijete jiná lepidla, kontaktujte Design Floors nebo svého prodejce, který vám může poskytnout seznam vhodných přípravků.

 

NÁVOD K MONTÁŽI – KROK ZA KROKEM

Určete směr instalace podlahy Design Floors. Vypočtěte, jak budou  lamely rozděleny po šířce pokoje/prostoru a na podlaze vyznačte 100% rovnou přímku.

Označte druhou přímku tak, abyste vytvořili část (např. širokou 5 řádků), na kterou aplikujete správný typ lepidla. Než lepidlo použijete, přečtěte si pokyny dodavatele.

Na podklad podlahy rovnoměrně rozetřete správné množství lepidla a nechte odvětrat (čas mezi nanesením a slepením) dokud nedosáhne pevnosti spoje. Více informací naleznete v technických údajích použitého lepidla a Design Floors.

Do odvětraného lepidla položte lamely, respektujte směr šipek na zadní straně, abyste tak zajistili plnou přilnavost lepidla (pracovní doba).

Zamezte styku lamel s konstrukčnímy prvky ( stěna, sloup, potrubí…)

Lepidlo nenanášejte na část větší, než kterou dokážete zpracovat během otevřené doby lepidla.

Abyste zjistili plný kontakt s lepidlem, okamžitě přitiskněte každou lamelu ručním válečkem.

Přebývající lepidlo otřete vlhkým hadříkem.

Každou část zaválcujte minimálně 50 kg článkovým válcem po instalaci a několikrát během pracovní doby, v různých směrech.

Krok 3 až 9 opakujte, dokud není celá instalace dokončená