Nevíte si rady? Volejte 606 456 619

Pokládka PVC

Pokládka PVC

 

Odstraňte pečlivě starou podlahovou krytinu, včetně všech zbytků lepidla. Trhliny vyrovnejte stěrkovou hmotou nebo nivelační hmotou, kterou musíte nechat kompletně vyschnout. Položte PVC krytinu v místnosti rovně, bez záhybů a okraje ořízněte s minimálním přesahem 5cm. PVC nechte následně 24 hodiny v místnosti aklimatizovat.

Nyní můžete PVC krytinu s pomocí pravítka na koberce přesně přiříznout. PVC krytinu pevně přitlačte a ponechte mezi krytinou a stěnou mezeru cca 1 mm (dilatační spáru), aby mohlo PVC pracovat.

Totéž platí pro rohy místnosti: PVC pevně přitlačte a opatrně jej uřízněte (můžete provést pomocný řez u přesahujícího okraje PVC směrem do rohu stěny a podlahy). U vnějších rohů byste měli PVC nejprve naříznout diagonálně od okraje k rohu, přehyb pevně přitisknout a přesahující část uříznout.

PVC podlahovou krytinu můžete pokládat následujícím způsobem: Volné pokládání se zajištěním krytiny pomocí oboustranné lepenky (vhodné pro menší místnosti) nebo celoplošné přilepení PVC krytiny (doporučuje se ve větších místnostech). Pokud zvolíte variantu volného pokládání, je nejlepší zafixovat okraje a spoje pomocí lepicí pásky.

Při přiřezávání spojů položte pásy PVC na sebe a přiřezávejte je společně. Spoj podlepte lepenkou.

Aby se na PVC nevytvářely vlny, měli byste v místnostech větších než 20 m² krytinu přilepit celoplošně. Krytinu přitom z jedné strany sviňte, natřete podlahu lepidlem a krytinu položte zpět na lepidlo. Poté natřete zbytek podlahy vždy po pásech, širokých 1 m, a PVC postupně pokládejte. Zvolíte-li celoplošné lepení, můžete PVC buď dobře přitlačit, nebo pro vyrovnání použít váleček. Respektujte čas schnutí lepidla! Na rozdíl od volného způsobu pokládání nelze u lepeného PVC po podlaze okamžitě chodit.

Pro přechody ke stěnám nabízíme plastové profilové lišty, které lze jednoduše namontovat. Lišty se v závislosti na použitém modelu buď lepí, šroubují, zasunují, nebo přitloukají. Rohy můžete řezat buď na pokos, nebo můžete použít hotové vnitřní a vnější rohy. Pokud máte k dispozici staré podlahové lišty, můžete použít k zakrytí řezné hrany podlahové krytiny čtvrtkruhové lišty nebo malé soklové lišty.