Potřebujete poradit? Volejte 606 456 619

Jak položit umělý trávník

Jak položit umělý trávník neboli travní koberec ?

     

Umělý trávník neboli travní koberec můžete začít pokládat až na dokonale připravenou plochu.  Umělá tráva se řeže běžným odlamovacím nožem. Nedoporučuje se provádět montáž při teplotách nižších než +10°C a za deště. Pro pokládku na tvrdé podloží (beton, dlažba, apod.) doporučujeme umělý trávník slepit speciální lepicí páskou. Do vnitřních prostor můžete použít speciální lepící pásku fllesband 15mm.

Rozhodujícím faktorem pro pokládku umělého trávníku je podklad, na který chcete umělou trávu položit. Podkladem může být:

 • přírodní terén nebo
 • uměle vytvořené povrchy.

Podkladní vrstvy určené pro umělou trávu jsou velmi důležité a to hlavně v závislosti na rovinosti povrchu. Podloží musí být pevné a zbavené ostrých hran (kamenů, kořenů, apod.) a jiných nečistot. Čím rovnější a hladší podklad, tím lepší výsledný estetický dojem. Jako poslední vrstva pod umělým trávníkem se doporučuje 20 - 30 mm drceného kameniva, velikosti zrna cca 0,5 - 2 mm, pokud to umožňuje místo pokládky. Proti prorůstání plevelů můžete použít  geotextilii, která se klade na vrstvu  kameniva pod umělý trávník. Taktéž je možno provést pokládku na tvrdé, rovné podloží (beton, dlažba, apod.).  Při instalaci na venkovní plochy se doporučuje pro dobré drenážní vlastnosti povrchu aplikovat do podkladních vrstev směs štěrku různých frakcí. Pokud se někde vyskytuje vysoká vlhkost, či vysoká hladina spodní vody mohou se aplikovat tzv. drenážní trubky, které v případě velkého deště odvedou přebytečnou vodu z povrchu.

Skladba podkladu: Podkladní vrstvy určené pro umělou trávu jsou velmi důležité a to hlavně v závislosti na rovinnosti povrchu. Podloží musí být vodopropustné, stabilní, pevné a zhutněné a zbavené ostrých hran (kamenů, kořenů, apod.) a jiných nečistot. Čím rovnější a hladší podklad, tím lepší výsledný estetický dojem.

 1. Zemina zhutněná vibrační deskou, 45 MPa, 10 cm pod úrovní drenážní potrubí se zásypem kameniva 8/16, 26 MPa
 2. 20 cm drcené kamenivo 32/63
 3. 8 cm drcené kamenivo 8/16
 4. 3 cm drcené kamenivo 4/8
 5. 2 – 3 cm kamenný prach 0,5/2, 32 MPa, ideálně prach žuly.
 6. Geotextilie
 7. Umělý trávník

Podkladní vrstva umělého trávníku bude celkem 34 cm.

Někdo doporučuje písek jako poslední vrstvu pod trávníkem, my doporučujeme kamenný prach z několika důvodů.

 • Kamenný prach je kompaktnější.
 • Písek drží více vlhkosti, to znamená, že bude také držet více bakterií (zvláště důležité, pokud máte domácí zvířata).
 • Písek krystalizuje s močí, ztvrdne a ztratí propustnost. Pro domácí mazlíčky je to pravděpodobně nejhorší volba, protože je známo, že zachycuje zápach.
 • Písek poskytuje lepší „podhoubí“ pro klíčení plevelů. Na kamenný prach doporučujeme použít geotextilii a zabrání prorůstání plevelů.

 

I když umělé trávníky vyžadují minimální údržbu, stále potřebují pomocnou ruku, aby vypadaly co nejlépe. Protože většina umělé trávy se dodává v rolích, bude tráva zpočátku slehlá v jednom směru. V průběhu času se tráva z důvodu opotřebení zploští, zejména je-li používána často. Doporučujeme trávník jednou za měsíc vykartáčovat tvrdým koštětem, možná i vícekrát, pokud jej v letních měsících používáte každý den. Pokud máte domácí mazlíčky, bude také důležité odstranění chloupků z trávy.

Pokud jste na trávník umístili zahradní nábytek, pravidelně jej přemisťujte, aby plocha nebyla slehlá. Ačkoli by to nemělo poškodit kvalitní trávu, pomůže to vypadat mnohem realističtěji. Čistění se provádí běžnou domácí čistící technikou (tvrdé koště, apod.), nebo proudem vody. Žádné z běžně používaných domácích chemikálií nepoškozují umělý trávník. Umělý trávník je odolný vůči klimatickým podmínkám v rámci střední Evropy. Nedoporučuje se po povrchu smýkat těžké předměty a trvale stavět bez podložek. Toto jsou minimální požadavky v povinných pokynech péče a údržby.

 • Listy, větvičky a další organické materiály je třeba pravidelně odstraňovat. Za tímto účelem můžete použít fukar listů, tvrdý kartáč nebo koště.
 • Sníh a led neodstraňujte. Při zimní údržbě nejdříve nechte umělou trávu rozmrznout.
 • Nikdy nepokládejte horké věci na umělý trávník.
 • Exkrementy zvířat byste měli odstranit co nejrychleji a potom umýt umělý trávník vodou.
 • Na umělý trávník neházejte cigarety
 • Otevřen ohně, ohňostroje, svařování nebo grilování: umělá vlákna trávníku se roztaví a spečou se dohromady. 
 • Teploty nad 60°C mohou být škodlivé pro vlákna umělé trávy. Během horkých letních dnů se teplota trávy může stát docela nepříjemnou, pokud je přímo vystavena slunečnímu záření. Je potřeba udržet vlhkost a svěžest tím, že budete kropit trávu vodou a přidáte křemičitý písek jako zásyp. Písek si uchovává vlhkost, což pomáhá ochlazení.

Výhody umělých trávníků

 • Vždy zelený, odolný vůči UV záření a povětrnostním vlivům
 • Jaro, léto, podzim, zima: umělá tráva vždy vypadá perfektně! Umělý trávník má porézní podklad, který umožňuje dostatečnou drenáž během silných srážek.
 • Děti vítány: Měkký a komfortní pro extra zábavu při hře. Žádné zablácené nohy nebo zelené skvrny.
 • Silný a trvanlivý: umělé trávníky jsou stálobarevné, robustní a vypadají dobře po mnoho let.
 • Jsou anti - alergické, nenáročné na údržbu se snadnou pokládkou

Realizace a inspirace pokládky umělých trávníků

umělé-trávníky-střecha-Medium-1024x614